Píčův statek

Koncem února 2006 mi J. Svobodová poslala text z brožury KČT s informacemi o Píčově statku na který jsem narazil při výletě k Drábským světničkám a Valečovu. Text je opravdu krásný a tak se o něj s radostí podělím s dalšími čtenáři, kteří zavítají na mé stránky.

Sedl na mě smutek z toho že usedlost jejíž historie sahá snad hlouběji než do 16 století zanikla za vlády průměrnosti nastoupivší po roce 48. Snad se z toho ale poučíme, narovnáme páteř a tu rudou lůzu konečně zaženeme...

Už se s Vámi podělím o ten článeček:

Text převzatý z brožury KČT

thumbs/20_10_5.jpeg Po vzoru hradů byla založena v dávném středověku na skalním ostrohu v jižní části náhorní plošiny zvané Hrada selská usedlost, známá dnes jako Píčův statek. O jeho vystavění a prvních majitelích se už asi těžko kdy co dovíme. Pro rok 1554 však již máme písemnou zprávu o existenci samoty Hrada ve výčtu osad společně s Dnebohem a Mužským. A z roku 1682 známe konečně majitele, jistého Pavla Komárka. Není prvním toho jména na Hradech, protože onoho roku přebírá usedlost po svém otci, a to "se vším, co hřebem přibito a hlínou omazáno jest" (dle purkrechtní knihy rychty boseňské), a tehdy již chalupa sluje Komárovskou. Rokem 1716 vstupuje na scénu rod Píčů. Komárkové na vojně přišli o dědice, a tak Jan Píč ženitbou a penězi založil 250 let trvající dynastii Píčů na Hradech. Velkou vážnost si Píčové v kraji vydobyli, i hrabata je údajně navštěvovala. Dobře hospodařili na svých 25 jitrech (14,4 ha) úrodných sprašových polí, luk, pastvin a lesů, ležících převážně na plošině Hradů. Proslulý byl jejich chov koní, o kterých se říkalo, že by mohli zlaté podkovy nosit. Vše v okolí Hradů se spojovalo s jejich jménem, dokonce i kavkám ve skalách se přezdívalo Píčovi holubi.

thumbs/20_10_6.jpeg Milým řízením osudu zahajoval koncem 19. století archeologický výzkum na Hradech ředitel oddělení prehistorie Národního muzea jménem Josef Ladislav Píč. Významný badatel se tak seznámil se svým jmenovcem, který se mu zde stal neocenitelným průvodcem a pomocníkem.

Posledním velkým hospodářem na statku byl Václav Píč, narozený z lože manželského dne 18. června 1876 rodičům Josefovi Píčovi z Hradů čp. 24 a Anně rozené Řezáčové, původem ze Sukorad. Byl dvakrát ženat, první žena, Kateřina rozená Hašlarová z Mužského, mu povila čtyři děti a druhá žena Anna, rozená Dneboská z Branžeže, děti dvě. Jeho potomci dosud ve Dneboze a okolí žijí, stejně tak jméno Píčů se tu v kraji přenáší na další pokolení. Václav Píč zemřel na Hradech 27. září 1941 ve věku 66 let. O jeho slavném pohřbu psaly i noviny.

Zbytek války přežili na statku poměrně dobře. Němci sem nechodili, vlčák Silva dobře hlídal, ve skalách měli ukryty dostatečné zásoby, obilí se jezdilo mlít do Skálova mlýna ve Březině, v peci se každý druhý týden peklo až čtrnáct bochníků chleba, chovali prasata, králíky, slepice i jinou havěť. Kromě vdovy Píčovy a syna Vladimíra tu s nimi žil sirotek ze Žďáru a sezónně asi i další osoby.

Pohroma však přišla v letech padesátých. Na živořícím statku "kulaků" zůstala zřejmě už jen vdova se synem. Roku 1952 si pro ně přišla bezpečnost. Vladimíra odvedli s želízky na rukou a po dva roky drželi ve věznici kamenolomu v Libochovanech. Vdovu chtěli umístit ve starobinci v Kurovodicích, během zatýkání se jí ale podařilo zadními dveřmi ze síně utéci. V zimním čase, spoře oděná, běžela k dceři do Branžeže. Vysílenou a promrzlou ji našli na cestě a dopravili na saních domů k dceři. Zde pak dožila poslední tři roky svého života. Z Píčova statku zbyly během několika let ruiny. Pozemky byly znárodněny a z majetku nepřátel lidu nebylo hanba odnést si, komu co libo.

  29. 8. 2007 Archeolog J. L. Píč, který v 19.st. prozkoumával okolí byl pouze jmenovcem a nebyl s držiteli statku nijak příbuzný. Informace pochází od Stanislava Svobody z www.rajnet.cz
  3. 8. 2007 Od Vojtěcha Pavelčíka jsem dostal elektronickou poštou další histrorickou fotografii Píčova statku. Jedná se o sušárnu ovoce, upravenou do podoby perníkové chaloupky za I. republiky, přežila zkázu statku. Zanikla až kolem roku 1980 kdy vyhořela.
  31. 3. 2006 Dostal jsem elektronickou poštou fotografii Píčova statku z první poloviny 20. století.
  25. 2. 2006 Při příležitosti uveřejňování tohoto textu jsem znovu zkusil google a tentokrát jsem dostal zajímavý výsledek. Pro případ, že by to vypadlo i z google cache jsem to raději uložil jako screenshot. Je zajímavé, že se Esquire zabývá výlety, text samotný je evidetně převzat od KČT.